Fullt hus var det på biblioteket i Hjo på släktforskningens
dag. Vi kunde inte betjäna mer än hälften av alla besökare. En stark kontrast
mot förra året då vi endast hade ett fåtal besökare.

Tyvärr fungerade inte det trådlösa nätverket, så vi kunde
endast koppla upp en dator på AD online.

Det var inga direkt svårbemästrade fall, utan mest
grundforskning.

Två av våra besökare påstod att de hade kungligt blod en
från Karl XV och en från Oskar II.

Skulle alla som tros sig stamma från kungliga snedsteg vara
sanna så skulle de inte gjort mycket annat än att lägrat kvinnor.

Beviset för den ena skulle vara att hon fått namnet
Carlqvist. Hon var född 1836 då var prins Karl endast 10 år.

Det är väl ganska vanligt att man har förstärkt sina anor
när det fötts ett oäkta barn. Något som senare har gått vidare genom muntlig
tradition i släkten.

Jag gjorde en släktforskning för några år sedan då de äldre
i släkten påstod att en anmoder var prästdotter. Hon skulle fått sitt ovanliga efternamn
efter sin far prästen och han skulle bekostat hennes utbildning i Göteborg.

Det visade sig att hon hade en morbroder som var präst och
hade samma namn.

Detta var svårt för de äldre i släkten att acceptera, de
trodde inte på det.

Precis som i ett TV program för ett tag sedan då man gjorde
en DNA test som visade att han inte kunde vara släkt med kungen. Han trodde att
de hade förväxlat proven på SKL.