Folkhögskolans datasal är en utmärkt plats att ha en kurs.

Alla tekniska förutsättningar finns.

Fast bildkanon, 20 klientdatorer, trådlöst nätverk för de
som har med egen dator.

Ska ta upp i denna blogg de problem som kommer upp.

Två flickor försvinner. Båda flickorna är döttrar till en
moder som står som försvarslös. De är födda
1820 och 1823. Troligtvis blev de omhändertagna av socknen men utan att det
antecknades något i husförhörslängden.

Försöker med att kolla 1880 års befolkning, hittar dem båda
två. Där ser man nyttan med dessa databaser. Sedan gick det att följa dem bakåt

Ett annat probem

Lars Johan finns inte födelseboken. Finns varken i Hjo stad
eller Hjo lands. Han finns i 1880 boende på Järnvägsstationen. Nu är husförhörslängden
för denna tid rörig och svår att leta i, när kommer utanför gamla staden

Men i bak fanns ett personregister, där fanns hans efternamn
med och hänvisning till sid 177.

Där hittade jag honom med föräldrar och syskon.

När jag kom hem kollade systern i födelseboken, hittar då
att hon var född i Knäpplan och där hittar jag familjen.

Kan nu kolla nu varför Lars Johan inte finns med i
födelseboken.

Han var född 3 mån före äktenskapet. Modern var då skriven i Björkenäs och där är även sonen Lars Johan inskriven. På
något vis har man glömt att skriva in honom i födelseboken. Det är inte säkert att de bodde i Björkenäs vid tiden för födseln.

Det är inte så ofta som man saknas i födelseboken, men det
händer.

Nu visade det sig att jag hade fadern inskriven i min egen databas då hans broder finns i min systers dotter dotters släktträd.